О.М. Юркевич, Ж.О. Павленко "Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях та рішеннях: логічний підхід" 2019

Издательство или автор: Контраст
Инфо: 260 стр., мягкий переплёт
290.00 грн.

  • Доступность: Нет в наличии


Книги нет в наличии

Підготовка до складання ТЗНПК в завданнях і рішеннях: логічний підхід. 2019 рік (видання друге, доповнене і перероблене)

Посібник підготовлено на основі навчальних курсів по логіці і юридичної аргументації для слухачів правових спеціальностей. Воно може використовуватися і в якості навчального матеріалу, і для проведення всіляких правових тренінгів.

В даний посібник включені науково-методичні матеріали, які розвивають практичні навички мислення і здатності приймати правильні рішення.

У книзі міститися:

  • Приклади з обґрунтуванням з точки зору методології та методики рішень тестових завдань, які пропонувалися для підготовки здачі ЗНО в магістратуру за однією з найскладніших спеціальностей «Право» (081).
  • Завдання ТЗНПК і завдання числових, вербальних і логічних тестів для індивідуальної роботи.

У посібнику міститися особливі техніки за рішенням тестових завдань на основі логічних підходів. Такі методики дозволяють вирішувати тестові завдання на іспитах в режимі дефіциту часу.

Автори посібника викладачі кафедри логіки НЮУ ім. Ярослава Мудрого професор О.М. Юркевич та доцент Ж.О. Павленко.

Рекомендується не тільки для студентів юридичних спеціальностей, а й для всіх, хто пов'язаний з рішенням правових і управлінських питань, вирішенням конфліктів і суперечок, спеціалізується на маркетингу або управлінні.

Друге видання доповнене новими алгоритмами і методиками вирішення тестових завдань на основі тестових завдань 2018 року. Даний посібник отримало високі оцінки фахівців на VIII Міжнародній науково-практичній конференції "Викладання логіки і перспективи її розвитку" в Києві і на Міжнародній науково-практичній конференції в Польщі.

Замовити і купити в Харкові даний посібник можна в інтернет-магазині «Розумні книги», який також реалізує книги власного видання.

Рекомендується для студентів, аспірантів, молодих вчених, практичних працівників, а також усіх, хто спеціалізується в області права, управління, маркетингу, бізнесу, аналізу та вирішення конфліктів і суперечок. Посібник користується попитом не тільки при підготовці до ЗНО та психометричного тестування, а й при розробці занять за напрямками: «Логіка», «Юридична аргументація», «Основи критичного мислення» і т.д.

Характеристики
Автор О. М. Юркевич, Ж. О. Павленко
Год издания 2019
Страниц 260
Переплёт Мягкий
Отправка/самовывоз из Харьков, Украина
Язык Украинский

Подготовка к сдаче ТОУЮК в задачах и решениях: логический подход (издание второе, дополненное и переработанное)

Пособие подготовлено на основе учебных курсов по логике и юридической аргументации для слушателей правовых специальностей. Оно может использоваться и в качестве учебного материала, и для проведения всевозможных правовых тренингов. 

В данное пособие включены научно-методические материалы, которые развивают практические навыки мышления и способности принимать верные решения. 

В книге содержаться:

  • Примеры с обоснованием с точки зрения методологии и методики решений тестовых задач, которые предлагались для подготовки сдачи ВНО в магистратуру по одной из самых сложных специальностей «Право» (081).
  • Задания ТОУЮК и задачи числовых, вербальных и логических тестов для индивидуальной работы.

В пособии содержаться особые техники по решению тестовых заданий на основе логических подходов. Такие методики позволяют решать тестовые задачи на экзаменах в режиме дефицита времени.

Авторы пособия преподаватели кафедры логики НЮУ им. Ярослава Мудрого профессор Е.Н. Юркевич и доцент Ж.А. Павленко.

Рекомендуется не только для студентов юридических специальностей, но и для всех, кто связан с решением правовых и управленческих вопросов, решением конфликтов и споров, специализируется на маркетинге или управлении.

Второе издание дополнено новыми алгоритмами и методиками решения тестовых задач на основе тестовых заданий 2018 года.

Данное пособие получило высокие оценки специалистов на VIII Международной научно-практической конференции "Преподавания логики и перспективы ее развития" в Киеве и на Международной научно-практической конференции в Польше.

Заказать и купить в Харькове данное пособие можно в интернет-магазине «Умные книги», которое оказывает издательско-полиграфические услуги, а также реализует книги собственного издания.

Рекомендуется для студентов, аспирантов, молодых ученых, практических работников, а также всех, кто специализируется в области права, управления, маркетинга, бизнеса, анализа и решения конфликтов и споров.

Пособие пользуется спросом не только при подготовке к ВНО и психометрическому тестированию, но и при разработке занятий по направлениям: «Логика», «Юридическая аргументация», «Основы критического мышления» и т.д.

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо
Новинка